<
Trang chủ » Tra từ
vitreous  
['vitriəs]
tính từ
  • (thuộc) thuỷ tinh; như thuỷ tinh
  • (giải phẫu) thuỷ tinh
dịch thuỷ tinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt