<
Trang chủ » Tra từ
vise  
[vais]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (kỹ thuật) mỏ cặp, ê-tô (công cụ bằng kim loại dùng trong nghề mộc.. có hai ngàm kẹp chặt một đồ vật lúc đang gia công vật đó) (như) vice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt