<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vif  
tính từ
 • sống, đang sống
bị chôn sống
 • lanh lợi, nhanh nhẹn, linh hoạt
đứa trẻ lanh lợi
lời văn linh hoạt
 • nóng tính, nóng nảy
tiếc là đã nóng tính quá
 • nhanh trí, sắc sảo
trí thông minh sắc sảo
 • rực rỡ, chói lọi; tươi
màu rực rỡ
đỏ tươi
 • mạnh, mãnh liệt, dữ dội; gay gắt
sự tấn công mãnh liệt
lời nói gay gắt
lạnh dữ dội
 • thính, nhạy
thính tai
 • trần, trơ
người ta đã bới cho tới đá trơ
 • (có) nhiều thú săn
rừng nhiều thú săn
   • vôi sống
   • bằng vũ lực
   • bằng lời nói
   • nước chảy
   • hoạt bát, nhanh nhẹ
   • nóng như lửa
   • động năng
   • hàng rào cây xanh
   • đá trơ
   • cạnh sắc
danh từ giống đực
 • thịt sống, thịt tươi
cắt vào thịt sống
 • mồi sống
câu cá bằng mồi sống
 • (luật học, pháp lý) người sống
sự cho nhau giữa người sống, sinh thời tặng dữ
 • điểm quan trọng
đi vào điểm quan trọng của vấn đề
   • trơ thịt
vết thương trơ thịt
   • cái gì cũng tức tối
   • cắt hẳn vào thịt
   • bỏ đi không thương tiếc
   • dùng biện pháp quyết liệt
   • lúc triều cường
   • làm chạm tự ái; làm bật lò xo
   • theo trạng thái tự nhiên (vẽ..)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt