<
Trang chủ » Tra từ
vieux  
tính từ ( Vieil trước một danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm; dạng giống cái là vieille )
 • già, lão
một người già
già trước tuổi
già đi
(nghĩa bóng) một tay cáo già, một kẻ xảo quyệt lão luyện
 • cổ, cũ
sách cũ
lâu đài cổ
khu phố cổ
đất nước có nền văn minh cổ
một người bạn cũ
chiếc xe cũ kỹ
một thành ngữ cũ
 • lâu trong nghề, già đời
nhà báo già đời
   • bỏ thói xấu cũ
   • gốc gác lâu đời
   • rất già, sắp chết
   • (thân mật) nghề làm gái điếm
   • châu Âu
   • tuổi già nua
   • chết non, chết yểu
   • ra vẻ già nua
   • bắt đầu buồn chán
   • bà cô (đàn bà nhiều tuổi chưa chồng)
   • lão già đỏm dáng
   • xưa như trái đất
   • người nhiều tuổi chưa vợ
   • lạc hậu, lỗi thời
danh từ giống đực
 • người già, ông lão, cụ già
 • (thông tục) bố già; ( số nhiều) bố mẹ già
 • cái cũ; đồ cũ
   • sự già đi đột ngột
   • (thân mật) ông bạn thân của tôi
   • lính già
   • bậc lão thành
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt