<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
victim  
['viktim]
danh từ
  • nạn nhân (người, loài vật, đồ vật bị thương, bị giết do sự thiếu cẩn thận, tội ác, bất hạnh)
nhiều con vật cảnh là nạn nhân của việc cho ăn quá độ
nạn nhân của vụ sát nhân, vụ hiếp dâm
  • (nghĩa bóng) người bị lừa, người bị phỉnh, nạn nhân
là nạn nhân của tham vọng của chính mình
nạn nhân của trò chơi xỏ
  • (tôn giáo) vật tế thần
      • không chống nổi; chịu thua
chẳng bao lâu, anh ta đã bị vẻ duyên dáng của cô ấy chinh phục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt