<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vice-president  
['vais'prezidənt]
danh từ, viết tắt là VP
  • phó chủ tịch; phó tổng thống
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt