<
Trang chủ » Tra từ
viêm  
[viêm]
  • to swell; to inflame
  • inflammation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt