<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vouloir  
ngoại động từ
 • muốn
tôi muốn uống
tôi không muốn anh đến
anh sẽ có tất cả những cái anh muốn
các anh muốn gì đây?
nếu anh muốn, nếu anh thích
họ muốn anh từ chức
tôi muốn nói riêng với anh
tôi không muốn nói về chuyện đó nữa
tôi muốn có những sách hay hơn
ông có muốn gội đầu xoa nước thơm không ạ?
(tiếng địa phương) trời muốn mưa
 • đòi hỏi phải
cây nho đòi hỏi phải chăm sóc nhiều
(từ cũ, nghĩa cũ) tất cả cái đó đòi hỏi phải có thì giờ
 • muốn chừng
củi này muốn chừng không cháy
 • dường như muốn là, dường như định là
sự tình cờ dường như muốn là họ không được sum họp
 • cho là
nó cho là tôi lười
   • biết làm thế nào được?
   • có ảnh hưởng đối với ai, có quyền hành đối với ai
   • (thông tục) tất nhiên là thế!
   • lưỡng lự
   • phải thế thôi, không khác được
   • biết làm thế nào; đành vậy
   • không cố ý, do vô ý, lỡ ra
   • hiểu ý nghĩa thầm kín của một lời nói
   • hối hận về
   • dù muốn thế, nhưng...
   • nếu anh muốn thế, nếu anh cho phép
   • dù anh muốn thế, nhưng cũng...
   • muốn bao nhiêu cũng được
   • xin ông vui lòng..., xin mời ông...
   • xin anh (ông...) làm ơn...
   • (ngạn ngữ) muốn là được
   • nghĩa là, tức là
   • mong điều hay điều dở cho ai
   • mong ai giúp điều gì
nội động từ
 • bằng lòng nhận
tôi không bằng lòng nhận anh ta làm người cộng tác
   • muốn ám sát ai
   • chỉ rình lấy cái gì
nó chỉ rình lấy tiền của anh
   • oán giận ai
   • đừng có oán giận tôi nhé
   • tự trách mình
phản nghĩa Refuser .
danh từ giống đực
 • ý muốn
ý muốn của anh là của bản thân tôi
   • thiện ý
   • sự ngại khó, sự không muốn làm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt