<
Trang chủ » Tra từ
versus  
['və:səs]
giới từ
  • (tiếng Latin) (viết tắt) v , vs chống, chống lại, đấu với (nhất là trong thi đấu thể thao)
Robinson versus Brown
(pháp lý) Rô-bin-xơn kiện chống lại Brao
Arsenal versus Manchester City
(thể dục,thể thao) đội ác-xơ-nơn đấu với đội thành Man-si-xtơ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt