<
Trang chủ » Tra từ
verso  
['və:sou]
danh từ, số nhiều versos
  • trang mặt sau, trang bên trái (bất kỳ trang nào ở phía trái của một quyển sách mang số trang chẵn)
  • (viết tắt) v mặt sau (đồng tiền, lá...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt