<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
versage  
danh từ giống đực
  • (nông nghiệp) sự cày vỡ (đất bỏ hoá)
  • (ngành mỏ) sự lật xe (để đổ quặng ra)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt