<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verlan  
danh từ giống đực
  • tiếng lóng được tạo bằng cách đảo ngược thứ tự các chữ cái (ví dụ : féca thay cho café , tromé thay cho métro , ripou thay cho pourri )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt