<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verjuice  
['və:dʒu:s]
danh từ
  • nước quả chua (của nho... dùng nấu nướng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt