<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
verbe  
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ học) động từ
ngoại động từ
nội động từ
tự động từ
câu văn không có động từ
chia một động từ
bổ ngữ cho một động từ
  • (văn học) ngôn từ
anh ấy coi trọng ngôn từ
  • (từ cũ, nghĩa cũ) lời, lời nói
  • ( le Verbe ) (tôn giáo) lời Chúa; đức Chúa con
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt