<
Trang chủ » Tra từ
verbal  
['və:bl]
tính từ
  • (thuộc) từ; (thuộc) lời
một sai sót về từ
trí nhớ từ tốt
  • bằng lời nói, bằng miệng (nói ra mà không viết)
một sự giải thích bằng miệng
hợp đồng miệng; giao ước miệng
  • theo từng chữ một, theo từng nghĩa của chữ
một bản dịch theo từng chữ một
  • (ngôn ngữ học) (thuộc) động từ, có gốc động từ
danh từ gốc động từ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt