<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
venu  
tính từ
 • thực hiện, làm
công việc làm tốt
công việc làm dở
 • phát triển
cây phát triển tốt
cây phát triển không tốt
 • được đón tiếp (niềm nở hay không)
anh ấy được bè bạn đón tiếp niềm nở
 • hợp lẽ
kêu ca là không hợp lẽ
danh từ giống đực
 • người đến
người mới đến
   • người đến muộn
   • đứa con sinh sau đẻ muộn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt