<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
venir  
nội động từ
 • đến, đi đến
anh ấy đã đến
triệu tập ai đến, triệu hồi ai đến
chúng tôi đi đến trường
ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà cậu
đến gặp ai
mùa xuân đến sau mùa đông
 • xảy đến; nảy ra
một tai hoạ đã xảy đến
những tư tưởng mới nảy ra
một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi
 • đề cập
đề cập đến một vấn đề
 • đạt tới
đạt tới kết quả đó
nó đạt tới vai tôi, nó cao ngang vai tôi
 • chảy
nước không chảy ở vòi nữa
 • sinh ra
sinh ra trên đời
những người sinh sau chúng ta
 • mọc
chỗ đất lúa mọc tốt
những mụn mọc trên mặt
 • từ (đâu) đến; là do; bắt nguồn từ
chè này từ Ấn Độ đến
từ này bắt nguồn từ tiếng La tinh
cái hại do sự cẩu thả của hắn
 • truyền đến, còn lại
những truyền thống còn lại đến chúng ta
 • phát triển
công việc bắt đầu phát triển tốt
 • (ngành in) in ra (kết quả thế nào)
tờ in ra tốt
bức tranh in tay in ra xấu
 • ngộ (xảy ra)
nếu ngộ nước làm vỡ đê
 • vừa mới
tôi vừa mới đến
   • đi đi lại lại
   • sẽ đến, tương lai
những sự việc sẽ đến
những thế hệ tương lai
   • (thân mật) mau lên chứ!
   • nói đến, đi đến
đó là điều mà tôi muốn đi đến
   • đạt đến, đạt
đạt mục đích
   • đến mức, đến nỗi
đến mức nó phải khóc
   • đi đến chỗ đánh nhau
   • gọi đến, triệu đến, mời đến
mời thầy thuốc đến
   • cho đưa đến
cho đưa thực phẩm dự phòng từ nông thôn ra
   • làm thèm nhỏ dãi
   • cứ gắng chờ
   • thời gian sắp tới
   • từ đầu lưỡi
   • cuối cùng nói muốn gì?
   • việc xảy đến thế nào thì chấp nhận như thế
   • nó cứ đến đây!
   • ra đi một cách bình thản, không thắc mắc gì; không lợi lộc gì
   • đạt kết quả hoàn toàn
   • hoàn thành thắng lợi, thực hiện trọn vẹn
thực hiện trọn vẹn ý đồ
   • nảy ra trong trí
   • đã chín, đã chín muồi
   • xếp sau, đứng sau
Tên anh ấy đứng sau tên tôi
   • một ngày kia sẽ
   • bàn ngay vào việc
   • thấy ai đến
   • nhìn thấy ý định của ai
động từ không ngôi
 • nảy ra
tôi nảy ra ý làm việc đó
 • nghe thấy
tôi nghe thấy rằng anh ghét tôi
   • do đó mà
   • vì đâu mà
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt