<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vendre  
ngoại động từ
 • bán; buôn bán
bán xe đạp của mình
bán nhà
bán sách
nước bán dầu mỏ / cà phê (nước xuất khẩu dầu mỏ / cà phê)
nghệ thuật buôn bán
 • bán rẻ (vì tiền tài, lợi lộc)
bán rẻ lương tâm
bán rẻ tổ quốc
   • bán hạ giá; bán rẻ
   • tố giác âm mưu
   • làm lộ bí mật
   • xuất khẩu một món gì ra nước ngoài
   • bán lẻ
   • bán sỉ
   • làm đĩ, bán mình
   • bán linh hồn cho quỷ dữ
nội động từ
 • bán
bán đắt
bán giá cao
bán hạ giá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt