<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vacillant  
tính từ
  • lắc lư, lảo đảo, chệnh choạng
dáng đi lảo đảo
(thực vật học) bao phấn lắc lư
  • chập chờn
ngọn lửa chập chờn
  • do dự, báo động
đầu ốc dao động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt