<
Trang chủ » Tra từ
vững chắc  
[vững chắc]
  • firm; solid; sound
The house stands on solid/sound foundations
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt