<
Trang chủ » Tra từ
vững  
[vững]
  • firm; steady
Be careful, the ladder isn't steady
  • sound
Politically sound
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt