<
Trang chủ » Tra từ
vừa phải  
[vừa phải]
  • moderate; reasonable
Taken in moderation, alcohol is not harmful
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt