<
Trang chủ » Tra từ
vụn  
[vụn]
tính từ, danh từ
  • crushed, trifling
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt