<
Trang chủ » Tra từ
vỏ  
[vỏ]
  • cover; bark; shell; sheath; husk; skin; peel
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt