<
Trang chủ » Tra từ
vọt  
[vọt]
động từ
  • to spurt out
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt