<
Trang chủ » Tra từ
vịnh  
[vịnh]
  • gulf; bay
Vịnh Hạ Long
Ha Long Bay
Vịnh Thái Lan
Gulf of Siam; Gulf of Thailand
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt