<
Trang chủ » Tra từ
vật chất  
[vật chất]
  • matter
  • physical; material
The physical/material world
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt