<
Trang chủ » Tra từ
vầy  
[vầy]
tính từ, phó từ
  • so, this way, like this
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt