<
Trang chủ » Tra từ
vĩnh cửu  
[vĩnh cửu]
  • eternal; perpetual; permanent
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt