<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
vĩnh biệt cõi đời  
  • 与世长辞 <指人去世。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt