<
Trang chủ » Tra từ
  
[vú]
  • mamma; breast
  • nurse; wet nurse; dry nurse
To put one's child out to nurse
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt