<
Trang chủ » Tra từ
vãi  
danh từ
  • Buddhist nun
  • Buddhist woman-devotee
động từ
  • spill, be spilled, strew
  • fling, hurl, throw, cast
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt