<
Trang chủ » Tra từ
vây  
[vây]
danh từ
  • fin
  • ray, fin-ray
động từ
  • to surround, to encircle, to besiege
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt