<
Trang chủ » Tra từ
vành bánh xe  
[vành bánh xe]
  • rim (of a wheel); wheel rim
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt