<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
uyển chuyển hàm xúc  
  • 婉约 <委婉含蓄。>
người xưa bàn về phong cách từ, chia thành hai phái, phái cởi mở phóng khoáng và phái uyển chuyển hàm xúc.
古人论词的风格,分豪放和婉约两派。
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt