<
Trang chủ » Tra từ
uyên thâm  
[uyên thâm]
  • deep; profound
Deep/profound learning; erudition
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt