<
Trang chủ » Tra từ
uyên bác  
[uyên bác]
  • sage; wise; learned; erudite; scholarly
Wide knowledge; great learning; erudition
Person of great learning; polymath; polyhistor
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt