<
Trang chủ » Tra từ
usually  
['ju:ʒəli]
phó từ
  • theo cách thông thường; thường thường
nó thường dậy sớm
hôm nay căng tin đông hơn thường lệ
anh thường hay làm gì sau khi ăn cơm trưa?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt