<
Trang chủ » Tra từ
used  
[ju:zd]
tính từ
  • cũ, dùng rồi (quần áo, ô tô..)
áo quần cũ
quen với công việc vất vả
sau ba tuần, cô ta đã quen với thời tiết rất nóng bức ở đây
thức ăn ở Anh thoạt đầu thấy lạ, nhưng rồi chẳng bao lâu anh sẽ quen
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt