<
Trang chủ » Tra từ
unofficial  
[,ʌnə'fi∫l]
tính từ
  • không được đưa vào sách thuốc (dược điển, dược thư)
  • không chính thức, không được chính thức xác minh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt