<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
uniforme  
tính từ
 • giống nhau
nhà giống nhau
 • đều, đồng đều
chuyển động đều
màu đồng đều
 • đều đều, đơn điệu
cuộc sống đơn điệu
danh từ giống đực
 • đồng phục
đồng phục của học sinh
 • quân phục
quân phục của sĩ quan
 • (nghĩa rộng) quân nhân
   • vào bộ đội; trở thành quân nhân
   • giải ngũ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt