<
Trang chủ » Tra từ
uniform  
['ju:nifɔ:m]
tính từ
 • không thay đổi về hình thức hoặc tính cách
có chiều dài/kích thước/hình dáng/màu sắc như nhau
các dãy nhà có bề ngoài giống nhau
được giữ ở nhiệt độ không thay đổi
sự phân bố đều trọng lượng
chuyển động đều
danh từ
 • đồng phục
trẻ em mặc đồng phục của nhà trường
 • (quân sự) quân phục
   • mặc đồng phục, mặc quân phục; (thuộc) lực lượng vũ trang
   • các sĩ quan mặc quân phục ngày lễ
anh ta ở trong quân ngũ bao lâu?
ngoại động từ
 • làm cho trở thành đồng dạng, làm cho trở thành đồng đều
 • mặc quân phục (cho ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt