<
Trang chủ » Tra từ
unemployed  
[,ʌnim'plɔid]
tính từ
  • không dùng, không được sử dụng, không được dùng
  • không có việc làm, thất nghiệp
danh từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt