<
Trang chủ » Tra từ
umpteen  
['ʌmpti:n]
tính từ
  • (thông tục) vô số, vô vàn, vô kể; nhiều; nhiều quá không đếm xuể (như) umpty
rất nhiều người trong số họ đã ra đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt