<
Trang chủ » Tra từ
tyre  
['taiə]
danh từ (như) tire
  • lốp, vỏ (xe)
lốp cao su
lốp đặc
lốp bơm hơi
ngoại động từ (như) tire
  • lắp cạp vành; lắp lốp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt