<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
two  
[tu:]
tính từ
 • số hai
nó lên hai
 • (trong từ ghép) có hai cái thuộc một thứ nào đó
giầy hai màu xanh và trắng
một căn hộ hai buồng
 • cặp, đôi
   • từng hai ba cái, hai ba cái một lúc
   • một vài ngày
   • một vài lúc
   • một vài pao
   • làm đôi; thành hai phần
   • (tục ngữ) tại anh tại ả; tại cả đôi bên
   • cứ thế mà suy ra
   • (thông tục) hai chúng ta là một
danh từ
 • số hai ( 2)
 • đôi, cặp
từng đôi một, từng cặp một
một vài
 • quân hai (quân bài); con hai (súc sắc...)
   • trong nháy mắt, chỉ trong một loáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt