<
Trang chủ » Tra từ
two-tone  
['tu:'toun]
Cách viết khác : two-toned ['tu:tound]
tính từ
  • có hai tông màu
  • có hai âm sắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt