<
Trang chủ » Tra từ
two-sided  
['tu:'saidid]
tính từ
  • hai bên, hai cạnh
  • (nghĩa bóng) hai mặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt