<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
two-seater  
['tu:'si:tə]
danh từ
  • ô tô (máy bay..) có chỗ ngồi cho hai người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt