<
Trang chủ » Tra từ
twice  
[twais]
phó từ
 • hai lần
hai lần hai là bốn
hắn đã hai lần nói dối chúng tôi
tôi đã đọc quyển sách này hai lần
 • gấp hai, gấp đôi
tôi cần gấp hai thế này
hiệu suất của chiếc ô tô tăng gấp đôi từ khi máy được điều chỉnh
cô ấy làm việc gấp đôi cậu em trai
   • suy nghĩ chín chắn trước khi làm gì
   • không chỉ một lần mà những hai lần
anh đã mua đủ sơn để sơn ngôi nhà không chỉ một mà những hai lần!
   • giỏi hơn, mạnh hơn... nhiều
Sao anh dám phê bình ông ấy? Ông ấy bằng mấy anh đấy chứ!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt